Liên hệ

Chính sách thành viên

Chính sách tích điểm thành viên của ROMA được áp dụng cho các đơn hàng khi mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua online thông qua Website/ Fanpage.

Tất cả các khách hàng đều có quyền đăng ký thành viên tại ROMA để được nhận những ưu đãi, chỉ cần:

Tên khách hàng
Số điện thoại (chính là mã tích luỹ thành viên)
Ngày tháng sinh (để được hưởng ưu đãi vào tháng sinh nhật)